Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Skautský oddíl Choryně

V Choryni vznikl skautský oddíl v září roku 2003. Původně byl založený pro holky a letos se nám snad podaří rozšířit ho i o oddíl chlapecký. Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta kamarádů a dobrá příležitost žít život smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za svůj život. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Jeho součásti je učit se skautské dovednosti, které jsou potřebné pro život, prožívat dobrodružství, překonávat náročnosti, obdivovat krásy přírody a poznat nové kamarády a kamarádky. Družiny se schází pravidelně každý týden ve své klubovně, na faře, kde mají své zázemí. Holky od 6 – 10 let se schází vždy v pátek od 15 – 16,30 hodin. Starší holky 11 – 15 let mají schůzky v ten samý den od 16,45 – 18,30 hodin. Kluci se schází vždy ve středu v době od 16,45 – 18,30 hodin. O děti se starají vedoucí, kteří mají speciální skautský kurz, který jim dovoluje pracovat s nimi. Během školního roku podnikáme různé akce, například jezdíme na bazény, na víkendovky, do kina, klubu deskových her – Vrtule, na různé výpravy, další skautské akce a vrcholem celého roku je skautský tábor. Nacvičujeme vánoční pásma, scénky, v současné době loutkové divadlo. Zapojujeme se do dění ve farnosti a rádi se zapojíme a pomůžeme v obci.

(Vedoucí družin - Bc. Lucka Černochová)