Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Pěvecký sbor a schola


V Choryni funguje kostelní sbor po celé generace. Jeho činnost a kvalita se odvíjely vždy od osoby varhaníka a možností výběru pěvecky zdatných (a ochotných) jedinců ve farnosti. Ideální vždy je, pokud i kněz (který ve farnosti působí) hudbu podporuje a považuje ji za nezastupitelný projev "církve modlící se". Další podmínkou jsou funkční, kvalitní a laděné varhany. (Takové -byť malé- v Choryni máme)

Po desetiletí se zde chrámové hudbě věnovaly sestry sv. Kříže. Vždy obětavě nacvičovaly na Vánoce, Velikonoce a několik dalších významných svátků přes rok. Zkoušky tenkrát probíhaly v sakristii u malého šlapacího harmonia. A sestra Svatava nám k tomu zatopila. U Varhan se střídaly nejprve sestra Radmila, později sestra Věroslava a sestra Česlava. Na kůru dirigovala sestra Věra.Dnes se převážně nacvičuje ve farním sále. Kostelní sbor se mírně omladil a přibyly natrvalo i mužské hlasy. Popis osob platí pro fotku z roku 2007. Na fotografii vpředu dřepí ministranti a mezi nimi Skautská vedoucí Bc. Lucka Černochová. Další osoby jsou tyto (zleva postupně mimo ministranty):

Laďa Grygařík, Blanka Mikušková, Ing. Hynek Mikušek,p. Poláček, Kamila Grygaříková, Mgr. Marie Sedlářová, Marie Kubějová, p. Horná, Daniel Mikušek (ministrant), Jindřich Muller, (kostelník), sl. Paprstkářová, p. Poláčková , Barunka Mikušková, Pater Piotr , Markéta Kubějová, Pater Marian ,Maruška Maliňáková, Radka Maliňáková Bohumír Pavlín , Ing. František Maliňák (varhaník), Lumír Kuběja.Schola


Mládež v Choryni samostatně v kostele nikdy v minulosti nezpívala. S prvními pokusy o sestavení mládežnické scholy začala okolo roku 1993 sestra Salome z kláštera křížových sester, s Františkem Maliňákem. Tenkrát zpívali ve schole vesměs rodinní příslušníci rodiny Kubějovy, Maliňákovy a Mikuškovy, později i Sedlářovy, několik mladších sester z kláštera a Lucka Černochová. Tato schola zpívala pouze občas, protože kytarovým písním (v kostele) nebyl nakloněn tehdejší farář P. Karel Drong.
Když v roce 2003 založila Lucie Černochová skautský oddíl, vyprofilovala se nová mladá schola z jeho členů. Tato dívčí schola zpívá v Choryni dodnes. Většinou při nedělních bohoslužbách. V současnosti pod vedením Anežky Maliňákové a M. kubějové. Zúčastňuje se i setkání schol v Rožnově a reprezentuje farnost.

V současnosti jsou členkami scholy: Anežka Maliňáková, Marie Maliňáková, Markéta Kubějová, Barbora Mikušková, Veronika Paprstkářová, Eliška Grygaříková, Anastázie, Míša, Anežka Sedlářovy, Kateřina a Alexandra Janíkovy, Jan Grygařík.