Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Ministranti

Současní ministranti v Choryni (L.P. 2012)

Zleva: Jan Grygařík, Daniel Mikušek (Lhota), Marek Mikušek(Lhota), Orava, Peter Krivák(Slovensko), Martin Mikušek(Lhota). Uprostřed je P. Pavel Jombík - farář.

Pokud se někdo chce stát ministrantem, jsou k tomu zapotřebí tyto věci:

  • Zájem o věc
  • Katolická víra
  • Elementární zbožnost
  • souhlas rodičů
  • Odvaha
  • Správná výslovnost(u lektorů)
  • Ochota věnovat část svého volného času
  • Slušné chování i mimo kostel
Pokud někdo nesplňuje první čtyři body, nemůže být bohužel ministrantem.

Pokud někdo nesplňuje poslední čtyři body, možná, že by se s tím dalo něco udělat; neboť Boží milosrdenství jest nekonečné :-)


Z historie ministrantů v Choryni toho není mnoho známo. Ze samotné Choryně jich mnoho nebylo. Víme jen, že před těmito ministranty zde působil během 90. let Jiří Kuběja ze Lhoty a Jindřich Müller a bratři Vozákovi z Choryně. Před tím zde ministrovala sestra Svatava z Konkregace sester Sv. kříže (dnes působí jako kostelnice na sv. Hostýně). V 80 letech zde ministroval Škařupa z Choryně. V klášteře u sestřiček ministrovali Pavel Kuběja, Lumír Kuběja, Pavel Kývala a Pepík Folta (všichni ze Lhoty) a dvojčata Škařupovy z Kladerub. Mnoho práce také zastali současní kostelníci, pokud ministranta nebylo.

Pokud zde někdo není jmenován, nechť se nezlobí; může se ozvat správci webu.