Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Klášter - IKV

Na podzim roku 2004 odešla z Choryně poslední skupina Sester sv. Kříže. Stěhování sester do mateřince v Kroměříži nastalo již roku 2003. (důvodem byly příliš velké náklady na provoz a držbu areálu)

Po zdlouhavém hledání využití pro bývalý klášter byl v roce 2006 tento areál poskytnutý k užívání této katolické organizaci:

Institut Krista Velekněze se sídlem v Choryni

Od roku 2006 areál kláštera Milosrdných sester sv. Kříže užívá Institut Krista Velekněze (IKV). Institut Krista Velekněze je před:
- katolickou církví společností kněží a laiků žijících ve světě. Cíle institutu jsou: pěstovat a rozšiřovat úctu a lásku ke Kristu Veleknězi, přítomnému v Nejsvětějši Svátosti oltářní a Panně Marii, uvádět do života nauku církve o všeobecném kněžství Božího lidu a tak probouzet věřící k uvědomělé a zodpovědné apoštolské činnosti v úzké spolupráci s hierarchickým kněžstvím; pracovat v charitativní činnosti jakéhokoli druhu, podle potřeb trpících a nuzných bratří a sester.
- státem dobrovolným sdružením lidí dle zák. čís. 83/1990 Sb., v platném znění (občanským sdružením), kteří společným životem dle křesťanských zásad vytvářejí zázemí pro pomoc jedincům bez dostatečných rodinných a příbuzenských vztahů nutných k dosažení nebo udržení zdraví, duševní vyrovnanosti, případně harmonického vývoje.

Jednou z činností občanského sdružení Institutu Krista Velekněze je poskytování sociálních služeb pro seniory v Bílé Vodě a v Choryni. V budově bývalého kláštera jsme otevřeli Domov pro seniory Panny Marie Královny. Sociální služba je určena pro starobní důchodce, kteří se vzhledem ke svému onemocnění a vysokému věku nemohou postarat sami o sebe a jejich nepříznivá sociální situace jim nedovoluje bydlet v domácím prostředí. Jsme domovem rodinného typu s kapacitou do 15 míst. Klientům se budeme snažit uspokojit jejich psychické, sociální a spirituální potřeby v období jejich stárnutí a také se dobře připravit na setkání s Pánem. Poskytujeme: - stravování - ubytování v jedno i vícelůžkových pokojích - pečovatelskou službu - nezbytné služby (úklid, praní) - duchovní služby (mše svatá, modlitby, udílení svátostí, adorace) - terapeutické a aktivizační činnosti - další služby (poradenství, zdravotnické služby)
Informace o poskytovateli:
 • název zřizovatele poskytovatele: Institut Krista Velekněze
 • název poskytovatele: Domov Panny Marie Královny
 • sídlo poskytovatele: Městys 1, 790 69 Bílá Voda
 • místo poskytované služby: Choryně 1
 • kontakt na poskytovatele: 756 42, Choryně 1
 • tel: 00420 571 610 756
 • mobil: 736 522 863
 • e-mail: ikvchoryne@seznam.cz

 • právní forma poskytovatele: občanské sdružení - IČO poskytovatele: 70599858
 • kapacita poskytovatele: 15 obyvatel -
 • statutární zástupce: Ing. Mgr. Marián Kuffa
 • druh poskytované služby: domovy pro seniory
 • okruh osob (cílová skupina): senioři
 • čís.účtu: 17 296 0008/0300 VS 777