Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Historie farnosti

Historie Choryňské farnosti je dlouhá několik set let. Počátky obce Choryně jako takové, se datují okolo roku 1141, kdy se objevují zmínky o této obci v listinách olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Choryně byla součástí majetku Olomoucké kapituly a od roku 1263 se stala letním statkem olomouckého biskupství. Zpočátku byla obec Choryně přifařena pod farnost Kelč. V roce 1785 byla Choryně ustanovena samostatnou farností. Vlastního kostela se však choryňští věřící dočkali až v roce 1790, kdy byl po pěti letech dostavěn empírový farní kostel svaté Barbory a fara.


Kněží

 • P.František Knopp (1788-1803)-trinitář ze Zašové - 1.trvalý duchovní správce (poznámka: císař Josef II. rozehnal trinitáře ze Zašové a zabavil klášter)-vysvěcen byl nový choryňský hřbitov
 • P.Bernard Fiala(1803-1817)-františkán
 • P.Martin Řepka(1817-1837)
 • P.Josef Fiala(1837-1847)-národní buditel, propagátor abstinence na Valašsku
 • P.František Skyba(1847-1856)-organizátor poutních procesí do Kelče
 • P.Josef Illichman(1856-1883)-jmenován prvním řádným farářem v Choryni
 • P.František Kubarth(1883-1889)
 • P.František Koutný(1889-1909) -nová fara, varhany, zvony, sakristie
 • P.Vincenc Král(1909-1927)
 • P.Karel Zbořil (1927)
 • P.Emil Prchlík(1927-1928)
 • P.Bohumil Kyselý (1929-1933) - jazykoznalec a překladatel
 • P.Jan Kobza(1933-1938)
 • P.Vojtěch Chromeček(1938-1942)
 • P.Albert Forgáč (1942-1956?) - komunisté zabavili farní pozemky "Za vodů" a "v Drahách")
 • P.Karel Drong (1956?-2003+)(-hudebník) nové varhany, střecha, oprava fary
 • P.Pavel Stefan (z farnosti Valašské Meziříčí)Vznik první farní rady v Choryni, zabezpečení chrámu kovanými mřížemi, nový rozhlas(2003-2006)
 • P.Marian Pagáč (z farnosti Kelč)(2006-2008)
 • P.Petr Utíkal (2008-2009)Práce s mládeží, hudebník, konsolidace farních financí
 • P.Pavel Jombík (2009- ?)
 • Kostelníci

 • Antonín Kettner
 • Josef Skýpala
 • sestra Svatava ( -2003)
 • Jindřich Můller(2003-
 • Eduard Kašík(2008-
 • Varhaníci

 • školní rektor Augustin Slámečka (od ustanovení farnosti - 1815)
 • ....?
 • ....?
 • paní Skýpalová (1970?
 • sestra Radmila(-1990)
 • sestra Věroslava(-2003)
 • sestra Česlava(-2003)
 • sestra Doubravka(-2003)
 • sestra Hedvika(-2003)
 • František Maliňák(2003-)
 • Úklid a péče o kostel a faru

 • Sestry sv. Kříže (-2003)
 • Farníci Choryně, Lhoty u Choryně, skautky, o květinovou výzdobu pečuje Ludmila Oravová