Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Farní rada

Odkaz na letošní pastorační plán (doc/66KB)
Podívejte se sem, kdy má kdo úklid kostela

Farní rady se zřizují ve farnostech ve smyslu kánonu 536, kodexu kanonického práva. O jejich právech a povinnostech pojednávají "Stanovy pastoračních rad", schválené arcibiskupem Janem graubnerem 7. 4. 1997. Farní rada je zřizována při farnostech ve dvou podobách: pastorační rada a ekonomická rada. Obě slouží jako poradní orgán faráři. Farní rada nemá rozhodovací pravomoci, ani jakoukoliv hmotnou odpovědnost. Tyto pravomoci má v katolické církvi pouze farář.

Farní rada se schází zhruba 4 krát ročně a řeší problémy s údržbou a provozem fary a kostela, taktéž navrhuje a doporučuje faráři náboženské akce během roku a jejich zajištění.


Složení současné farní rady: (od listopadu 2013)

Za Choryni

 • Mgr. Pavel Jombík (farář)
 • Vladimír Grygařík
 • Jan Grygařík
 • Eduard Kašík (kostelník)
 • Ludmila Oravová
 • Petr Sedlář
 • Ing. Hedvika Šimíčková (IKV)

  Za Lhotu u Choryně

 • František Pavlica
 • Ing. Hynek Mikušek
 • Ing. František Maliňák (varhaník)
 • Marie Horná
 • Jaromír Paprstkář

  Členové farní rady byli zvoleni farníky na období 4 let a jejich funkce v radě i v provozu kostela jsou neuvolněné a dobrovolné.