Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Farní akce, které proběhnouMše svaté jsou z důvodů úprav presbytáře v kapli kláštera.


Pokud si chcete objednat z Karmelitánského nakladatelství se slevou, klikněte SEM


Hospodaření farnosti za rok 2017 ZDE


V sobotu 9. ledna se konala v Choryni tříkrálová sbírka pro Charitu. Děti organizoval Petr Sedlář. Ve Lhotě obcházela domy s koledníky Mgr. Pernická.Koncem prázdnin se opět uskutečnil farní den na farské zahradě v Choryni. Zúčastnili se min istranti, skautky, babičky z kláštera i duchovenstvo.V sobotu 29. srpna byla mše sv. ve Lhotě za kapličkou pod širým nebem. Bylo totiž 80. výročí hasičské organizace ve Lhotě. Mši sv. sloužil P. Jombík. Zúčastnili se jí i hosté z Poličné a starosta Valašského Meziříčí p. Stržínek. Výtěžek sbírky věnovali Lhotští hasiči na opravu kostela v Choryni.V neděli 7. června jsme slavili svátek Božího těla ze čtvrtka. V tradičním průvodu Božího Těla přes obec se zůčastnilo přes 90 věřících.
v Neděli 1. června byla tradiční májová pobožnost v Kapličce "U milenky". Leží v údolí mezi Lhotou a Juřinkou. Každoročně se zde scházejí na mariánské pobožnosti farníci obou vesnic.V sobotu před svátkem sv. Ducha bylo v Choryni biřmování. Poprvé v historii se konalo v kapli zdejšího kláštera (protože v kostele probíhají opravy).Na 3. neděli postní odpoledne připravili skauti hranou křížovou cestu v klášteře.

V neděli 14. prosince vystupoval kostelní sbor na adventní akci pro babičky v IKV (klášter). V pestrém programu babičky četly komenáře k loutkovému divadlu a pak si vyslechly hudební a recitační program, na kterém se podílely děti ze ZŠ a kostelní sbor. Na závěr přišlo na řadu občerstvení a prodej drobných výrobků.V neděli 19. října jsme slavili "Poděkování za úrodu". Věřící přinášeli dary a krojovaná shola zpívala. Před kostelem pak bylo malé občerstvení.

26. září se v kostele uskutečnila přednáška P. Vacka z Letohradu, která byla věnována problematice liturgického prostoru.

V sobotu 23. srpna se farníci ze Choryně a Lhoty přišli pobavit na přátelském posezení, které se každoročně koná koncem spna na farské zahradě. Pro děti byly připraveny hry a pro všechny občerstvení a zpěv. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací.V neděli 28. července jsme si mší sv. připomněli 100 leté výročí začátku 1. světové války a vzpomněli jsme na její oběti. Po mši sv. se u památníku padlých naproti kostelu konala pietní vzpomínková akce za účasti pana starosty a zástupců místních hasičůV neděli 8. června byla tradiční smaženice vajec na farské zahradě.

V neděli 1. června byla tradiční "májová "pobožnost v údolí u Juřinky, zvaném U milenky. Pravidelně se zde scházíme s věřícími z Juřinky. Ti příjdou ze své strany a Lhoťáci s Choryňáky ze druhé. Letos se nás sešlo přes 50. Po májové pobožnosti jsme ochutnali to, co dámy z obou vesnic přinesly...

Video - průvod na májovou ze Lhoty k Milence
V neděli 25. května bylo v Choryni 1. sv. příjímání.

V neděli 6. dubna byla v Choryni krásná křížová cesta v areálu bývalého kláštera. Připravily si ji místní skautky. Každé zastavení hrály živé figuríny. Zúčastnilo se 80 věřících.v sobotu 5. dubna se v Rožnově uskutečnilo setkání mládeže děkanátů Val. Meziříčí a Vsetín. Celé dopoledne zde byly hezké akce a programy pro chlapce i děvčata, které vyvrcholily odpolední mší sv. Hudbou doprovázela křesťanská hudební skupina Adorare. Přede mší sv. byla krásná přednáška P. Váchy.V neděli 16. března k nám přijely zazpívat děti ze Zašové. Měly připraveno pásmo křížové cesty, i s hudebním doprovodem. Pod vedeném rodiny Miroslava Borovičky se tato akce velmi povedla. Ke konci mše pak zazpívala místní schola a pro děti ze Zašové pak bylo připraveno občerstvení na faře. Děkujeme za návštěvu a také všem farníkům, kteří občerstvení připravili.V neděli 12. ledna jsme zakončili dobu vánoční koncertem v našem kostele. Zazpíval sbor dětí při ZŠ Salvátor z Valašského Meziříčí - Broučci. Také sehráli muzikálové vánoční divadélko "Neobyčejná noc". Vystoupili také jejich rodiče - dospělý školní sbor, s vánočním repertoárem.V sobotu 4. ledna 2014 Se vydaly skupinly dětí s doprovodem dospělých na tříkrálovou sbírku po Choryni. Podívejte se, jak jim to slušelu u kláštera.
V říjnu 2013 zorganizoval pan farář Jombík pouť farníků na Velehrad. Na zpáteční cestě se účastníci zastavili v Boršicích u Buchlovic, kde působí několik sester sv. Kříže z Choryně (sestra Jindřiška, sestra Anežka).Koncem prázdnin jsme se sešli tradičně na farské zehradě na tradiční Farní den. Dorazily i babičky z IKV a zaměstnanci. Láďa čepoval pití, hosté ze Slovenska vařili guláš a zbožné ženy roznášely pečivo.V polovině prázdnin navštívila skupina farníků klášter v Kroměříži, kde pozdravili sestřičky, které působily dlouhá léta u nás v Choryňském klášteře. Můžete se podívat, že se většina sester skoro vůbec nezměnila a vypadají stále dobře. Třebaže je některým již přes 90 let.V sobotu 4. července byla ve Lhotě u Choryně mše sv. u příležitosti svěcení hasičského praporu. Takovou událost si stěží kdo pamatuje. Občané Lhoty a hasiči šli průvodem s kapelou ke zbrojnici, kde již bylo vše připraveno. Výtěžek sbírky (8 000,-Kč) věnovali hasiči ze Lhoty lidem postiženým povodněmi. Děkujeme hasičskému sdružení Lhota za skvělou organizaci dne, P. Jombíkovi za sloužení mše sv. pod stanem a sv. Petrovi za správné počasí.

V pátek 14. června byl v Kelči tzv Večer chval pro mládež našeho děkanátu. Duchovním slovem přispěl P Pavel Jombík z Choryně a zpěvy měla na starosti malá skupina, kombinovaná z hudebníků ze Zašové a ze Lhoty u Choryně. Všem, kteří pomohli s organizací, děkujeme.


V neděli 2. června jsme se vydali ze Lhoty ke kapličce v lese U milenky. Sraz byl ve 14 hodin na horním konci u kapličky. Každoročně se takto na přelomu května a června scházíme s věřícími z Juřinky. P. Pavel Jombík nám udělal krátkou bohoslužbu s litaniemi. Bylo hezky a téměř jsme nezmokli :-)V neděli 2. června byl v Choryni průvod Božího Těla. Po mši sv. jsme vycházeli z kostela a přidali se k nám obyvatelé IKV (kláštera). Zúčastnila se téměř stovka občanů. Poděkování patří všem, kdo připravovali bohoslužbu, kapičky po cestě, kdo vyzdobili okna svých domů obrazy a devocionáliemi a hlavně všem, kteří se zúčastnili.V neděli 19. května se konalo v naší farnosti 1. sv. příjímání. Vypadalo valmi slavnostně a děti k němu přistupovaly se vší vážností. Věřme, že jim to vydrží.6. ledna 2013 se konal v choryňském kostele Tříkrálový koncert. Vystupovaly děti ze ZŠ Choryně (s paní učitelkou Maňasovou), kostelní sbor Choryně (pod vedením F. Maliňáka) a na varhany zahrál Marek Mikušek. Děkujeme všem učinkujícím za vystoupení a všem posluchačům za hojnou účast.


V sobotu 5. ledna se vydaly děti v doprovodu skautek na tříkrálovou sbírku po Choryni.
21. října byla misijní neděle. Současně jsme také děkovali za úrodu. Schola nacvičila doprovod ke mši sv. a věřící přinášeli dary.V polovině srpna se uskutečnilo celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Zúčastnila se i skupinka mladých z Choryně a Lhoty, s kamarády.O prázdninách zorganizovali skauti a skautky z Choryně skautský tábor v Pitíně. Tentokrát děti nebydlely ve stanech, ale v orelském srubu. Fotky jsou z posledního večera, kdy se u slavnostního ohně skládaly sliby, za přítomnosti příbuzných.


V sobotu před svátkem Ducha sv. připravila mládež z Choryně večerní adoraci k Duchu sv. Bylo to velmi pěknéV neděli, týden před svátkem sv. Ducha jsme se sešli u horní kapličky ve Lhotě. Průvůvodem jsme pak vyrazili k Juřince, ke kapličce U Milenky, kde proběhla májová pobožnost. Lidí se sešlo na padesát. Bylo to trochu méně nežli loni. Na účasti se asi podepsalo mistrovství světa v hokeji.:-)

O Květné neděli odpoledne proběhla v Choryni Křížová cesta ke kapličce sv. Jana. Členové skauta provedli během zastavení hezké figurální tématické sestavy u kříže. Týden před touto nedělí byla křížová cesta ve Lhotě u Choryně, ke kříži na "Vystrkově".

V neděli 5. února doprovázela mši sv. skupina Dopravní značení, ve které učinkuje choryňský ministrant J. Grygařík.V sobotu 7. ledna chodily děti v Choryni na tradiční tříkrálovou s bírku.
V neděli 8. ledna na svátek křtu Páně se sešli v choryňském klášteře příbuzní a známí babiček na společný kulturní program. Babičky recitovaly a zpívaly vánoční písně a na závěr zazpíval přítomným choryňský kostelní sbor. Bohaté občerstvení bylo zajištěno a odpoledne uplynulo v příjemné atmosféře.

Video za soutěže schol v Rožnově, které se zúčastnila schola Choryně
Schodiště na kůr je dokončeno. Na opravě se podíleli: farnost Choryně(120 000,-) obec Choryně (50 000,-) a Zlínský kraj (140 000,-). Nyní se plánuje stavba nového dřevěného schodiště na půdu a ke věži, které má navazovat na spodní část. Bude opět postaveno podle historické předlohy, z dubového dřeva.Oprava se uskutečnila zejména díky dárcům, Obci a obětavosti faráře P. Pavla Jombíka, který vyřizoval dotaci a veškeré dokumenty. Oprava historických objektů je finančně vždy velmi náročná, protože úřad památkové péče vždy trvá na projektu, průzkumu, a dílo samotné může provádět jen firma která je oprávněná k rekonstrukci historických památek.

V sobotu 27. srpna se konal na farské zahradě tradiční Farní den. Letos se svěcením altánku a knihovny a s programem, který si přpravila mládež.V neděli 26.června jsme slavili svátek Božího těla (ze čtvrtka). Po mši sv. se šlo tradičním průvoděm po vesnice s Nejsv. svátostí. Děkujeme všem, občanům, kteří po cestě vyzdobili svá okna obrazy, sochami svatých apod.


Poslední květnovou neděli proběhla tradiční májová u Milenky (mezi Lhotou u Choryně a Juřinkou). Ze Lhoty šli průvodem věřící ze Lhoty a Choryně a s "juřiňáky" se setkali právě v údolí u Milenky. Pobožnost vedl Otec Pavel Jombík. Počasí vyšlo nádherně a jídla bylo dost.


Letošní Velikonoční se možná naposledy zpívalo se sborem dole. Možná, že se brzy začne s opravou schodiště na kůr, aby nebylo nebezpečné. Pak se tam opět přestěhujeme.Podívejte se, jak to letos slušelo na Boží narození našim zpěvákům.
V neděli 17. října k nám zavítal Otec biskup Hrdlička, aby udělil svátost biřmování místním farníkům. Tato událost je vyjímečná mimo jiné tím, že předchozí biřmování v Choryni si již téměř nikdo nepamatuje. Díky Bohu za tuto událost po 40 letech. A také velké díky P. Pavlu Jombíkovi za organizaci celé akce a přípravu biřmovanců.

Bohouš Pavlín, dlouholetý kostelník v Choryni se oženil a opouští naši farnost. Jeho žena je ze Zašové. Zde si také tuto sobotu 2. října řekli své ano v chrámu P. Marie. Zúčastila se řada farníků z Choryně a Lhoty, kteří se přišli s Bohoušem naposledy rozloučit :-)

Sestra Česlava, dlouholetá varhanice v Choryni, která léta obětavě nacvičovala kostelní sbor, zemřela v Kroměříži v klášteře sester sv. Kříže. Pohřeb byl v sobotu 2. října v Kroměříži v klášteře za hojné účasti sester sv Kříže, a velkého množství příbuzných a známých.

V neděli 6. června jsme slavili svátek Božího Těla. Po mši sv.byl průvod přes vesnici s Nejsvětější svátostí. S procesím jsme se zastavili u kapliček, které obětavě vystrojili majitelé (Žemlovi, Kalichovi, Machačovi). Poslední oltář byl v klášteře. Ten pomáhaly připravit skautky.


30. května na svátek Sv. Trojice se přes 50 věřících - navzdory nejistému počasí - zúčatnilo průvodu (ze Lhoty) na májovou, k lesnímu prameni "U milenky" (pod Juřinkou). Pobožnost vedl P. Pavel Jombík. Po májové jsme okusili zákusky, kterými jsme se pohostili navzájem. Těsně potom vypukla bouřka, ze které již nemáme fotografie, neboť každý měl plné ruce práce s něčím jiným. :-)

30. května na svátek Sv. Trojice bylo v Choryni 1. sv. příjímáníDětem to velmi slušelo a věříme, že jim to vydrží i nadále.O Svatodušní neděli pořádají farníci již tradičně smažení vajec na farské zahradě. Letos, sice trochu v komornější sestavě (kvůli vlhčímu počasí a řadě akcí rodin), ale stejně se vydařila.


V sobotu 22. května pořádala farnost noční adoraci ke svátku Seslání Ducha sv.
V pátek 16. dubna byla v Choryni sloužena mše sv, za skauty. Protože naše skautky tvoří současně i scholu, nacvičily si písničky na celou mši. A v sakristii pak ještě obdarovaly pana kaplana.


V neděli 28. března se farníci zúčastnili křížové cesty pod širým nebem, kterou připravily skautky. Vycházelo se od kříže u mlýna a poslední zastavení bylo na "Stráži" u kříže. Počasí přálo, takže to byla i hezká procházka. Zúčastnilo se přes padesát věřících a otec kaplan.


V neděli 14. února předvedly skautky z naší farnosti loutkové divadelní představení pro veřejnost. V klášteře (IKV) před zcela zaplněnou jídelnou sehrály pohádku o kašpárkovi. Vedoucí nácviku - Petr Sedlář. Dobrovolný příspěvek bude použit na údržbu loutkového divadla. V pondělí mohly představení shlédnout i děti z Choryňské ZŠ.

Podívejte se na několik fotek z letošní tříkrálové sbírky. Pořádala ji opět CHARITA a tříkrálové skupinky byly složeny z místních a Lhotských skautů.Kostelní sbor nacvičoval vánoční zpěvy od listopadu po večerech na faře. Velké díky patří všem členům a dvojnásobné poděkování Laďovi Grygaříkovi za vzorné vytápění farního sálu. Letos zpíval sbor o Vánocích vyjímečně vepředu. Dámy se velmi vkusně oblékly. Podívejte se, jak to zpěvákům slušelo.

Video - Půlnoční 2009a
Video - Půlnoční 2009b
V sobotu před poslední adventní nedělí jsme si dopoledne hráli se stromky do kostela. Vybrat stromky podle výšky, přitesat, nasadit do stojanů a odnést do kostela. Pak natáhnout elektriku a svíčky. Zdobení a figurky betléma-to už byla práce pro skautky.

V sobotu 21. listopadu proběhla farní brigáda. Uklízelo se na farním dvoře (několik tun součástí lešení), a na zahradě se dělal podzimní úklid. Největší pracant byl od Zgabajů (na fotkách jako první na vlečce).


V pondělí 2. listopadu po večerní mši sv. jsme šli s průvodem světel na choryňský hřbitov. Zde proběhla krátká pobožnost a modlitby za za zemřelé.V neděli 18. října jsme slavili tradiční choryňské hody. Farníci nesli různé obětní dary (každý podle toho, k čemu má nejblíže :-), a schola k tomu zpívala k oslavě Boží. V závěru jsme popřáli kněžstvu k narozeninám.


Video-Hody-dary"

Video-Hody-schola"

Video-Hody-schola"

Video-Hody-blahopřání"


V neděli 27. září se skupina poutníků z Choryně a ze Lhoty u Choryně zúčastnila pouti do Brna u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI.Vyjíždělo se ráno ve 3 hodiny autobusy, společně s farníky z Kelče.


V polovině září se uskutečnil víkendový výlet na Slovensko (pátek-neděle). Otec kaplan naložil do auta mládež z Choryně a už se jelo. Klikni na vlajku pro článeček o cestě od slečny Klárky Poláčkové


V sobotu 5. září jsme se navzdory nejistému počasí sešli na tradiční akci Farní den. Děti si prošly svou trasu s pohádkou o kohoutkovi a slepičce a po jejím skončení se k nim přidali rodiče. Na farské zahradě jsme poseděli, pojedli a popili u táboráku a děti se díky skautkám zadováděly. Pán Bůh nás má rád-nepršelo.


V neděli 5. července jsme se rozloučili s naším farářem Petrem Utíkalem,který u nás sloužil svou poslední mši sv. Na své pastorační pouti se totiž stěhuje na jih, do obce Kvasice. Zatlačili jsme slzu a těšíme se na stejně dobrou spolupráci s jeho nástupcem, P. Pavlem Jombíkem, který po něm nastupuje na uvolněný "farářský stolec".


V neděli 14. června jsme šli průvodem Božího Těla přes vesnici. Zúčastnilo se hodně přes sto občanů. Družičky sypaly kvítí, ministranti ministrovali a kapela vyhrávala. S krátkou bohoslužbou jsme se zastavili u čtyř oltářů. Děkujeme všem, kteří upravili své kapličky i těm, kteří pravidelně umísťují výzdobu do oken svých domků.

Video-Boží tělo Choryně A "

Video-Boží tělo Choryně B "

Video-Boží tělo Choryně C "


V úterý 26.května poctil Lhotu u Choryně svou návštěvou pan farář Petr. My jsme ho totiž pozvali na májovou.(která mimo jiné nemá v širokém okolí obdoby :-) Potom jsme poprosili o požehnání a o fotografování s našimi zbožnými dítkami; protože - kdy u nás zase otce Petra na májové uvidíme, že.


V neděli 24. května se farníci ze Lhoty, Choryně a Juřinky sešli na májové u kapličky "U Milenky" - pod Juřinkou (nad Lhotou). Ze Lhoty se šlo procesím se zpěvem. Litanie řídil otec Pavel. Po májové pobožnosti jsme v lese u kapličky poseděli a popovídali při malém občerstvení. Všem děkujeme za hezké odpoledne a zbožným ženám, které napekly, děkujeme obzvlášť.

Video-májova - Průvod ze Lhoty ke kapličce "U Milenky"


V pátek 8. května se zbožný lid Boží vydal pod vedením P. Utíkala na maličkou májovou pouť a to na kolech. Vyráželo se ráno z kostela v Brankách.Video-kapličky na kolech

Video-májova v Kladerubech


V pondělí byla ta správná velikonoční doba na roztažení plachet a plavbu po Bečvě. Někteří se bavili, jiní se koupali a ti nejstarší s tím měli hlavně kupu práce. A proto jim patří dík.V neděli odpoledne se sešli skauti u rybníka, kde pod odborným dozorem pana faráře proběhla instruktáž kanoistiky-příprava na velikonoční koupání v pondělí :-)Na velikonoční neděli bylo zpívání hodně a tak už Lucka nestíhala fotit. Máme sice nějaké video z kůru. Tam ale vypadáme tak blbě, že se to bude muset hodně prostříhat. :-)


Na Bílou sobotu se světí oheň po západu slunce před kostelem a křestní voda po v kostele. Za hojné účasti věřících z Choryně, Lhoty i Kladerub proběhly letos obřady opět ve vší důstojnosti. Bratři Paprstkářovi opět vypomohli se čtením a otec Pavel hezky zazpíval chvalozpěv.


Na velikonoční týden byla malá změna. Přibylo umývání nohou na Zelený čtvrtek. Sešlo se několik mužů, kteří o účast projevili zájem. :-). A na připomínku velikonoční biblické události jim otec Pavel umyl nohy.


V sobotu 14. února jsme si mohli užít trochu kultury s křesťanskou hudební skupinou Paprsky. Před zaplněným choryňským kostelem proběhl krásný 90 minutový koncert rytmických, většinou duchovních písní z jejich vlastní tvorby i z Hosany.

Video-ukázky z koncertu


V pátek 23. ledna proběhl farní ples v Kelči. Ne že by ho spolupořádala Choryňská farnost, ale hrála tam kapela našeho pana faráře "FAŤA BAND" a bylo tam spousta známých. Tak se podívejte.


Skautky z Choryně letos opět tradičně vyrazily na Tříkrálovou sbírku po vesnici. Nejprve se v klubovně nastrojily a pak se vydaly v několika skupinkách na koledu.


Letos o Vánocích zpíval kostelní pěvecký sbor na půlnoční, na Boží narození, na Štěpána a na Nový rok. Děkujeme všem obětavým zpěvákům, kteří docházeli pravidelně od listopadu na zkouška na faru, za jejich účast a učinkování pří vánočních bohoslužbách.


V úterý 30. prosince proběhl v našem kostele vánoční koncert dětí ze základní školy a skupiny Majetínek. Ve zcela zaplněném kostele jsme si připomněli vánoční atmosféru při koledách a vystoupeních malých dětí. Děkujeme všem organizátorům, zejména vyučujícím ze ZŠ Choryně.


V úterý 23. prosince jsme zdobili kostel na vánoční svátky. Děkujeme všem zúčastněným. Ani je nejmenujeme, protože jsou na fotkách stejně skoro všichni vidět. Skautky i farníci z Choryně a Lhoty. (pan Kašík přikládal v sakristii, aby nám bylo teplo)


V neděli 7.prosince jsme slavili pouť sv. Barbory. Mši sv. sloužili: biskup Josef Hrdlička, otec Petr, otec Pavel a otec Altrichter z Valašského Meziříčí. Otec biskup byl přivítán děvčaty ze Lhoty a poděkování na závěr připadlo obyvatelům Choryně.


Video-Pouť v Choryni (úvod)

Video-Pouť v Choryni (uvítání)

Video-Pouť v Choryni (obětní dary)


V pátek 5. prosince přišel Mikuláš i k nám do kostela v doprovodu dvou krásných andělů. Panu faráři říkal "synu" a při rozdávání dárkú nedělal obstrukce.


V sobotu 7. listopadu se pod vedením Otce Petra uskutečnila první schůzka mládeže. (V Choryni v sakristii)


V sobotu 1. listopadu na svátek Všech svatých jsme uspořádali po večerní mši sv. "průvod světel" na místní hřbitov, kde byla (pod vedením p. kaplana z kláštera) krátká pobožnost za zemřelé. Počasí přálo a obloha byla téměř jasná. Zúčastnilo se okolo 80 farníků a občanů Choryně.

V neděli 19.října jsme slavili Choryňské (tzv. "císařské") hody. Při mši svaté proběhly přímluvy formou poděkování za úrodu. Vybrané dvojice přinášely k oltáři zemědělské plodiny, i pár produktů (víno, koláče a slivovice) Koláče pekla paní Machačová s pomocí skautek. Před kostelem jsme pak koláče kolektivně snědli.

VIDEO - HODY v Choryňském kostele/A

VIDEO - HODY v Choryňském kostele/B

VIDEO - HODY v Choryňském kostele/C


V neděli 5. října byl oficiálně přestaven při mši sv. nový Choryňský kaplan. Jmenuje se P. Mgr. Pavel Jombík. Událost je to nevídaná hlavně proto, že k ní ještě v minulosti nedošlo. Farnost Choryně mívala vždy jen faráře. (v posledních letech jsme občas zažili i období "nikoho".) Doufáme, že nám tento velmi utěšený stav nějakou dobu (věřme, že dlouhou) vydrží.

V sobotu 4. října jsme byli na pouti na sv. Hostýně. Počasí sice příliš nepřálo, ale i tak jsme pod vedením P. Petra stihli mši svatou, křížovou cestu a v 1 hodinu požehnání. Křížová cesta byla kvůli počasí v kapli poutního domu.V pátek 12. září se konal Farní bigbeatový koncert rockových kapel (Stracený ráj, Faťa band, Devon) Ve zcela zaplněném sále v Choryni se sešli mladí i staří od ValMezu, Vidče, Choryně, Lhoty u Choryně, Kelče až po Podhradní Lhotu a z dalších dědin, aby si trochu zapařili s choryňským farářem - rockerem P. Petrem Utíkalem.

Jako každoročně i letos se konal Farní den poslední prázdninovou sobotu. Pro děti byl připraven program (stezka pravěkem), ve kterém se střílelo, modelovalo, peklo ...) V závěru jsme se seššli na farské zahradě u farního táboráku a byla vyhodnocen vítězná družstva dětí. Zúčastnilo se na 30 dětí a stejně tolik rodičů a farníků.