Dnes má svátek: . Přejeme hodně Božího požehnání.

Duchovní správa

P. Mgr. Pavel Jombík - farář v Choryni , Mgr. Jan Rimbala - administrátor Loučka, Branky, kaplan v Choryni excurendo

Od července 2009 je v Choryni sídelním farářem P. Mgr. Pavel Jombík. Administrátorem pro Loučku a Branky je P. Jan Rimbala . Oba bydlí v bývalém choryňském klášteře (současné IKV - Insitut Krista velekněze)

Telefon: 733 755 887 (P. Jombík)


Za udělování svátostí a za mše sv. se v církvi NEPLATÍ. Něco jiného jsou náklady spojené s obřadem, nebo dobrovolné dary věřících:
  • Křest: probíhá v rámci (většinou nedělní) mše svaté. Proto jsou úvahy o vícenákladech bezpředmětné
  • Svatba: Probíhá většinou mimo řádný pořad bohoslužeb, (v sobotu dopoledne, pohřby probíhají odpoledne v týdnu), kdy se do kostela musejí dopravit mimo kněze také kostelník, varhaník a ministranti. Proto je vhodné domluvit se s farářem na přiměřeném píspěvku. Ideální je, pokud je příspěvek dopředu stanoven a zdůvodněn. Nutno brát v úvahu, že kostelní personál (kostelník, varhaník a ministranti) tvoří dobrovolníci, a svatba je církevní obřad soukromého rázu.
  • Pohřeb: platí totéž, co u svateb